Knjigovodstvene usluge

Pored standardnih usluga knjigovodstva koje manje-više pružaju sve knjigovodstvene agencije, hteli bi da Vam predstavimo knjigovodstvene usluge koje rutinski pružamo svojim klijentima.

Lista knjigovodstvenih usluga

Svaki dan izveštaj o stanju Vašeg tekućeg računa šaljemo SMS-om ili na e-mail

Svaki dan izveštaj o stanju vrednosti Vašeg lagera

Svaki dan izveštaj o Vašim potraživanja, odnosno ko Vam i koliko duguje

Svaki dan izveštaj o Vašim dugovanjima prema drugim firmama

Obrada ulaznih kalkulacija DAN ZA DAN

Ažuriranje i štampanje KEPU knjige istog dana

Prijave radnika – Odjave radnika

Overa plata i zakupa svakog meseca

Knjigovodstvena obrada poslovne dokumentacije

Platni promet, banke

Poreska uprava – izrada kompletne dokumentacije

Plate, kadrovi, socijalno – izrada kompletne dokumentacije

Obilasci klijenata (Kurirska služba)

Besplatna izrada završnih računa za naše klijente

Besplatni pravni saveti za naše klijente

Kompletna usluga osnivanja preduzeća i registracija radnji, sa izradom pečata i štambilja

Neke dodatne usluge

Pored nabrojanih usluga knjigovodstva, možemo se pohvaliti i dodatnim knjigovodstvenim uslugama i kapacitetima:

Izrada probnog bilansa “DAN za DAN” – Verovatno ste bili u situaciji da Vam je potreban kredit, i da Vam banka traži probni bilans. Kod nas se probni bilans dobija na e-mail istog dana kada ga zatražite.

Nalozi za plaćanje pripremljeni u elektronskoj formi – Obračun ličnog dohotka zaposlenima zahteva popunjavanje bar 8 uplatnica. Kod nas se uplatnice štampaju tako da klijent ima samo obavezu da te uplatnice potpiše i overi. Ako klijent ima mogućnost elektronskog plaćanja (e-bank) ove štampane uplatnice postaju obrazac za unošenje naloga u e-banking. Mi imamo rešenje. Dobićete fajl u kome su svi nalozi već pripremljeni, spremni za elektronsko potpisivanje, bez ikakvog dodatnog unosa.

Imate na stotine faktura dnevno? To za nas nije problem. Mi ih obrađujemo istoga dana.